Waarden

Onze Waarden

Liefde

Liefde is de kern van de Bijbel. God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Jezus geeft ons twee geboden in het Nieuwe Testament, namelijk: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God wil een liefdesrelatie met zijn kinderen. Gods doel voor ons leven is niet dat we schapen of slaven blijven, nee God zoekt vriendschap, God zoekt Zijn bruid.

Eenheid

Eenheid is een essentiële voorwaarde om anderen te bereiken. Wij moeten dus één zijn met onze medechristenen. Niet uniform of eenzijdig, maar één. Een medechristen bouwt op het fundament van Christus en gelooft dat:

  • Jezus Christus is de Zoon van God
  • Jezus Christus stierf voor onze zonden (redding door Zijn offer aan het kruis)
  • Jezus Christus is opgestaan (de lichamelijk opstanding van Christus)

Wij streven naar eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken.

Vreugde

Vreugde wordt genoemd als tweede vrucht van de Geest. Het is één van de eigenschappen die God in ons leven uitwerkt. Vreugde is een levensstijl die zich uit in je relatie met God (aanbidding) en je relaties met mensen. God wil dat we in blijdschap wandelen. Er zijn voorbeelden te over in de Bijbel. Jezus eerste optreden was tijdens het feest te Kana. Jezus verteld over het bruiloftsmaal dat God voor ons bereid. De vreugde des Heren is onze kracht en God heeft de blijmoedige gever lief. Het gaat God dus kennelijk niet alleen om wat we doen, maar ook hoe we de dingen doen. Uit liefde in eenheid en met vreugde.

Kortom wij willen mensen zijn die LEVEN MET LEV.