Visie

Onze Visie

Rafael Barendrecht - WaterPortW4C wil een plek zijn waar mensen God kunnen leren kennen en Zijn Liefde uit leren dragen naar anderen. Deze visie is gebaseerd op het grote gebod en de grote opdracht.

In het grote gebod zegt Jezus: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Als je jezelf toewijdt aan God zal je leren om van jezelf en van anderen te houden, op een manier zoals God dat bedoeld heeft.

Bij de grote opdracht zegt Jezus: Gaat dan henen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.…..

We willen mensen aansporen om Gods principes zichtbaar uit te leven in hun omgeving. Wij mogen daarvoor onze - door God gegeven - talenten ontwikkelen. Dit geldt niet alleen binnen de gemeente, maar zeker ook voor ondernemerschap, management, kinderopvang, naschoolse activiteiten, tiener- en jeugdwerk, zorg, sociale activiteiten, etc.