Uitleg logo Rafael Nederland

Uitleg logo Rafael Nederland

Kruis - Love

Het kruis staat symbool van Jezus Christus, de Redder. Hij gaf zijn Leven uit Liefde voor jou.
Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, 1 Joh. 4:19
God is liefde. Hij kwam als mens op aarde in Jezus en gaf zijn leven om de relatie met hem te herstellen. Hij vult jou met zijn liefde en leven. Dit geeft je de ruimte om vanuit zijn liefde te leven en bewegen, je hoeft het niet uit eigen kracht te doen. Op die manier willen we met elkaar omgaan.
Hoe brengen we dit in de praktijk?
Samen optrekken, delen, liefhebben, plezier maken, zingen. Kortom, alles wat ons met elkaar in verbinding brengt en waarbij wij ontdekken hoe groot de liefde van God is.

Duif - Train

De duif staat voor Jezus Christus, de doper met de Heilige Geest. Hij leidt en leert je.
Ik leer je hoe je moet leven. Ik geef je raad en Ik ben altijd bij je. Psalm 32:8 (BB)
De Bijbel staat vol met teksten dat God ons onderwijst hoe we moeten leven. Ook lees je dat de Geest bij ons is, dat Hij gaven geeft om elkaar te kunnen dienen. Als je iets leert is het dus niet bedoeld om je hoofd vol te stoppen met kennis. Het is de bedoeling dat we elkaar dienen, elkaar helpen om op een goede en gezonde manier te leven.
Hoe brengen we dit in de praktijk?
Train omvat alles waardoor we leren, groeien en ontwikkelen. Rafael Barendrecht biedt onderwijs en cursussen aan in kleinere groepjes. Zoals huisgroepen, Alpha, Youth Alpha, Firestarters, Prayercourse, Discipelschapcursussen.

Beker - Mend

De beker staat voor Jezus Christus, de geneesheer. Hij herstelt en geneest je ziel, geest en lichaam.
God troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden. Psalm 147:3 (BB)
We horen bij een God die ons herstelt en geneest. We ervaren allemaal op een moment pijn, gebrokenheid of ziekte in ons leven. Of het nu door onze eigen schuld is ontstaan of door het toedoen van een ander, God belooft herstel. Voor je ziel, geest en lichaam. Daar geloven wij in en we willen elkaar helpen om dat herstel te ontdekken en toe te passen in ons leven.
Soms vindt herstel plaats door eenvoudigweg oprechte aandacht en zorg te krijgen in de gemeenten maar soms is een traject nodig van intensieve begeleiding.

Kroon - Send

De kroon staat voor Jezus Christus, de komende Koning. Hij geeft autoriteit en stuurt je eropuit.
Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. MatteĆ¼s 28:19 (BB)
Vlak voor Jezus terugging naar zijn Vader gaf Hij zijn discipelen de opdracht om de mensen te vertellen over alles wat ze hadden gezien en gehoord, hoe hun leven was veranderd, dat Jezus niet dood was gebleven, maar leefde! Ze moesten in Jeruzalem beginnen, dan bij hen in de omgeving en tot slot naar alle uithoeken van de aarde. We geloven dat Jezus ook tegen ons zegt om ieder die het wil horen te vertellen over wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.