Missie

Onze Missie

Rafael Barendrecht - WaterPortW4C wil een beweging zijn die op alle fronten in de samenleving actief is om Gods liefde en Zijn principes te leren kennen en bekend te maken. Onze missie is dus kortweg; Hem te kennen en Hem bekend te maken. We strekken ons daarbij uit naar Gods belofte waarin de Heilige Geest op alle christenen wordt uitgestort, jong en oud, arm en rijk. 

Wij geloven dat iedere christen geroepen is tot leiderschap. Wij zijn geroepen om andere mensen te leiden naar Jezus. Leiderschap betekent visie ontwikkelen, verantwoording dragen, bemoedigen, dienen en beschermen. Leiderschap vraagt vertrouwen en volharding. Jij bent geroepen tot leiderschap.