Over ons

Rafael Barendrecht - WaterportW4C

Welkom bij Rafael Barendrecht - Waterport Christian Community Centre Carnisselande - kortweg W4C.

Wij willen een plaats bieden waar mensen God kunnen leren kennen en Zijn Liefde uit leren dragen naar anderen. We geloven dat Liefde, Eenheid en Vreugde hierin essentieel zijn. Wij willen zogezegd leven met LEV. LEV is ook het hebreeuwse woord voor "hart". 

Wij organiseren bijeenkomsten, cursussen, optredens, jeugdavonden, speciale activiteiten met muziek en dans, workshops, sprekers en nog veel meer. Onze focus ligt niet alleen op volwassenen, maar vooral ook op kinderen en jongeren. Zij zijn niet alleen de leiders van de toekomst, maar maken ook deel uit van de kerk vandaag.

Zoek jij een plaats om samen te komen en te praten over belangrijke vragen als: Wie is God, wie ben ik, wat zijn mijn talenten en wat wordt mijn toekomst? Kom dan gerust eens kijken.

WaterPort Christian Community Centre Carnisselande (W4C) is aangesloten bij Rafael Nederland, welke op haar beurt aangesloten is bij de International Church of the Foursquare Gospel.

Missie

Rafael Barendrecht - WaterPortW4C wil een beweging zijn die op alle fronten in de samenleving actief is om Gods liefde en Zijn principes te leren kennen en bekend te maken. Onze missie is dus kortweg; Hem te kennen en Hem bekend te maken. We strekken ons daarbij uit naar Gods belofte waarin de Heilige Geest op alle christenen wordt uitgestort, jong en oud, arm en rijk. 

Wij geloven dat iedere christen geroepen is tot leiderschap. Wij zijn geroepen om andere mensen te leiden naar Jezus. Leiderschap betekent visie ontwikkelen, verantwoording dragen, bemoedigen, dienen en beschermen. Leiderschap vraagt vertrouwen en volharding. Jij bent geroepen tot leiderschap. 

Visie

Rafael Barendrecht wil een plek zijn waar mensen God kunnen leren kennen en Zijn Liefde uit leren dragen naar anderen. Deze visie is gebaseerd op het grote gebod en de grote opdracht.

In het grote gebod zegt Jezus: 'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.' Als je jezelf toewijdt aan God, zul je leren om van jezelf en van anderen te houden, op een manier zoals God dat bedoeld heeft.

Bij de grote opdracht zegt Jezus: 'Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'

We willen mensen aansporen om Gods principes voor te leven. En hun - door God gegeven - gaven en talenten in te zetten op allerlei manieren. Dat wil zeggen: niet alleen binnen de gemeente, maar zeker ook daar buiten, zoals bijvoorbeeld in je bedrijf, op school, tijdens sport en/of sociale activiteiten etc.