Jongeren

In onze postmoderne cultuur vragen veel jongeren zich af of veel geld verdienen tot hoogste doel verheven moet worden. Zij zien dat alleen voor jezelf leven weinig goeds oplevert en hechten veel waarde aan vriendschappen en relaties. Veel jongeren staan open voor de boodschap die Jezus ons gaf, omdat zij zien dat Hij antwoorden heeft op vragen die wij als maatschappij niet kunnen oplossen.

De jeugd heeft de toekomst, sterker nog ... de jeugd is de toekomst. Van alle mensen die voor Jezus kiezen doet 80% dit voor hun 21e levensjaar. Uit eigen ervaring weten we dat jonge mensen vaak radicale keuzes maken en hun leven zonder voorbehoud aan God durven toe te wijden. Tot slot hebben jonge mensen nog een heel leven te gaan en staan zij vaak open voor onderwijs en training. Voldoende redenen dus om de jeugd tot speerpunt te maken van onze activiteiten en visie.