Wanneer we Gods licht laten schijnen in iedere situatie van ons leven, zullen we hoop en overwinning zien. Je kunt ervoor kiezen om het negatieve te zien of je kunt ervoor kiezen om het positieve te zien. Wij hebben een goede God die de slechte situaties neemt en ze groot maakt. Hij kan een goede situatie maken van wat een ramp in je leven lijkt te zijn geweest. "Alle dingen werken ten goede samen voor hen die God liefhebben en die geroepen zijn naar Zijn doel." (Romeinen 8:28).
Weet je dat je in dit leven kunt kiezen om te leven als een 'thermostaat' die de temperatuur in de kamer aanpast, en deze kunt wijzigen zonder dat iemand zelfs maar een kleine verandering opmerkt of als een 'thermometer' die het probleem in de kamer met veel details kan vertellen. Een positieve geest ziet de waarde wat er gebeurt en zoekt naar manieren om de aandacht op het goede te vestigen en het slechte te minimaliseren, maar de negatieve geest kan een beweging van de Geest in uw leven stoppen. Wat wil je zijn, een thermometer of een thermostaat? Onze rol in dit leven is om te stoppen met uitleggen wat we zien gebeuren, maar om actie te ondernemen die verandering in onze wereld brengt allemaal voor de glorie van God. Kinderen van Israël hebben het positieve woord van God niet gehoord dat door Kaleb met grote consequenties werd gesproken (Numeri 13: 26-33). Maar zij luisterden naar Joshua (Joshua 5: 5-17).
De Heilige Geest wil ons vullen met kracht en vuur als we Hem toestaan. Dus we hoeven God niet te vertellen over onze situatie in onze wereld, maar we beginnen onze situatie over onze GOD te vertellen! Dit is mijn gebed voor jou dat het centrum en de kern van je wezen zal worden overspoeld met licht door de Heilige Geest en kracht om op te staan ​​en te schitteren, vastbesloten om Gods belofte in je leven te nemen zoals voor nu, waarvan ik geloof dat je dat zeker kunt doe het dit jaar. Moge God de negativiteit uit jou uw leven halen en de geest van hoop, geloof en liefde in uw leven brengen (Filippenzen 4: 8)

10-02-2020