Zondag Samenkomst ontmoetingsruimte sporthal Waterpoort

6 december 2020
10:30 tot 12:30

6 december 2020
10:30 tot 12:30
Locatie
Ontmoetingsruimte Waterpoort - Barendrecht
Middeldijkerplein 9
Barendrecht
Zondag Samenkomst ontmoetingsruimte sporthal Waterpoort

Iedere zondagochtend komen we bij elkaar in de Waterpoort Sporthal in Barendrecht. De ingang vind je aan het haringwater.

Elke zondag starten we om 10:00 uur met koffie en thee en ontmoeten we elkaar. 

Om 10:30 uur beginnen we met onze bijeenkomst. We starten met aanbidding en daarnaast is er een insprirende spreker. Tijdens de preek worden bijbelse principes vertaald naar het leven van allerdag. 

Iedere 2e en 4e week van de zondag is er een speciaal programma dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Wij willen de kinderen meenemen om al op jonge leeftijd God te ontmoeten, te leren bidden en te functioneren in de gaven van de Heilige Geest. De kinderen genieten enorm.

Rond 12:00 is het einde en is er gelegenheid voor gebed en om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers.


Locatie
Ontmoetingsruimte Waterpoort - Barendrecht
Middeldijkerplein 9
Barendrecht